Ιατρικές γνωματεύσεις

Παρέχονται για ανανέωση διπλώματος οδήγησης, για γυμναστήριο και για κάθε νόμιμη χρήση.